Všetko pre úpravu vody


Ul. Bottova 2899/1
945 01 Komárno
Slovenská Republika

V našej ponuke nájdete široké sortiment zariadení na úpravu a filtráciu vody určených do rodinných domov, chát, bytov, polyfunkčných objektov ako sú hotely, reštaurácie, bytové domy, rôzne prevádzky ale i priemyselných objektov.

Ponuku zariadení tvoria napríklad zmäkčovače vody, UV sterilizátory, filtre, komplexné úpravne vody, fyzikálne úpravne tvrdosti vody, odstraňovače dusičnanov, železa, mangánu, kuchynské filtračné systémy, filtračné kanvice, reverzné osmózy,  i dávkovacie čerpadlá.

Okrem produktov ponúkame aj služby rozbor vody, dimenzovanie úpravovní na filtráciu nečistôt na základe rozboru vody vrátane ich montáže.

Odoo • Text a Obrázek