V našej ponuke nájdete široký sortiment zariadení na úpravu a filtráciu vody určených do rodinných domov, chát, bytov, polyfunkčných objektov ako sú hotely, reštaurácie, bytové domy, rôzne prevádzky ale i priemyselné objekty.

   Ponuku zariadení tvoria :

  • Zmäkčovače vody

  • UV sterilizátory/lampy

  • Potrubné filtre

  • Komplexné úpravne studničnej vody

  • Fyzikálne úpravne tvrdosti vody

  • Priemyselné a domáce reverzné osmózy

  • Dávkovacie čerpadlá

    Okrem produktov ponúkame aj služby: rozbor vody, dimenzovanie úpravovní na filtráciu nečistôt na základe rozboru vody, vrátane ich montáže.

 Odoo • Text a Obrázek