Odoo • Obrázok a text

Tvrdá voda  obsahuje zvýšené hodnoty rozpustených  minerálnych  látok. Zvyčajne ide o dva prvky a to vápnika a horčíka, v menšej miere to môžu byť  stroncium , oxidy železa a  mangánu. Podľa obsahu aniónov kyselín rozlišujeme prechodnú (uhličitanovú) a trvalú tvrdosť vody, ktorú spôsobujú najmä sírany. Pretekaním tvrdej vody, či jej zohrievaním, sa z týchto prvkov vytvára vodný kameň . Ten sa postupne usadí všade tam, kde táto voda pretečie.


Tvrdá voda má niekoľko nevýhod:

·        nižšia životnosť spotrebičov

·        zvýšené náklady pri vyhrievacích telesách

·        zanášenie nánosov vodného kameňa na vodnej armatúre

·        poškodenie povrchov na vodovodných batériach

·        vyššie náklady na čistiace prostriedky

·        suchá pokožka a vlasy

·        nízka účinnosť saponátov rozpustených v tvrdej vode

Rozsah tvrdosti vody
Merná jednotka °dH °e °fH ppm mval/l mmol/l
Nemecký stupeň 1 °dH = 1 1,253 1,78 17,8 0,357 0,1783
Anglický stupeň 1 °e = 0,798 1 1,43 14,3 0,285 0,142
Francúzsky stupeň 1 °fH = 0,560 0,702 1 10 0,2 0,1
ppm CaCO3 (USA) 1 ppm = 0,056 0,07 0,1 1 0,02 0,01
mval/l iónov kovov alkalických zemín 1 mval/l = 2,8 3,51 5 50 1 0,50
mmol/l iónov kovov alkalických zemín 1 mmol/l = 5,6 7,02 10,00 100,0 2,00 1

Zdroj:  Wikipédia