Manuálne riadiace hlavy sa využívajú najmä v takých prípadoch, kde odber vody je nárazový a prevádzkovateľ manuálne vykoná regeneráciu hmoty, napríklad po naplnení nejakého kúrenárskeho systému, alebo bazénu, atď. V našej ponuke takéto skompletizované zariadenia nemáme, ale vieme to naceniť v prípade záujmu zákazníka, stačí nás osloviť s požiadavkou.