ÚPRAVA VODY

Kedy JE ÚPRAVA VODY POTREBNÁ?

V prípade ak kvalita vody nie je známa, odporúčame si dať spraviť rozbor vody. Z rozboru vody sa dozvieme, či je voda z hľadiska kvality (chemicko-fyzickej, alebo mikrobiologickej) vyhovujúca na požadované účely. V prípade, ak rozbor vody ukázal, že kvalita vody nevyhovuje stanoveným požiadavkám regionálneho zdravotného úradu, alebo miestnym kritériám, vodu vieme upraviť. 

Úprava vody môže byť:  
- Centrálne (pre celú domácnosť / objekt)  
- V bode použitia (ochrana spotrebiča, kuchynská čistička vody na pitné účely, atď.)  

Najčastejšie kategórie podľa účelov sú:  
- Úžitková voda   
- Pitná voda   
- Technická voda (vo výrobe, alebo pre laboratórne účely)

čo je tvrdá voda?  


Tvrdá voda obsahuje zvýšené hodnoty rozpustených minerálnych látok. Zvyčajne ide o dva prvky, a to  vápnika  a  horčíka  , v menšej miere to môžu byť stroncium, oxidy železa a mangánu. Pretekaním tvrdej vody, či jej zohrievaním, sa z týchto prvkov vytvára  vodný kameň . Ten sa postupne usadí všade tam, kade táto voda pretečie.

Zmäkčovač vody - Iónová výmena

Zariadenia fungujú na princípe iónovej výmeny, z vody vyberú všetky ióny vápnika a horčíka a nahradia ich iónmi sodíka. Tieto zariadenia potrebujú pravidelnú regeneráciu, regenerujú sa soľným roztokom. Zariadenia sú riadené riadiacou hlavou, ktoré úplne automaticky riadia celý proces regenerácie. Užívatel má iba povinnosť sledovať a doplňovať hladinu soli do kabinetu.  
Touto technológiou je možné nastaviť tvrdosť Vašej vody.

Fyzikálna úprava vody - elektromagnetický kondicionér 

Tento prístroj je založený na fyzikálnych princípoch, teda nezmäkčuje vodu, ale mení štruktúru vody tak, aby sa vodný kameň nemohol usadzovať. Táto technológia je bezúdržbová, ekologická. Funguje bez chemikálií, šetrí Vaše spotrebiče bez dodatočných investícií. Zariadenie zaberie malú plochu. 

Fyzikálna úprava vody - Kondicionér vody

Toto zariadenie funguje s filtračnou hmotou podobného princípu ako elektromagentická úprava, teda nezmäkčuje vodu, len mení štruktúru vody tak, aby sa vodný kameň nemohol usadzovať. 
Táto technológia má tú výhodu, že nevyžaduje elektické pripojenie ani údržbu.

Mikroorganizmy vo vode?

Nie len v prípade podzemných vôd, ale žiaľ občas aj vo vode z verejného vodovodu pribúdajú baktérie, ktoré nie len z hľadiska zdravia, ale aj kvôli predpisom sa musia riešiť, napríklad v prípade rozboru vody ku kolaudácii, ktorý vyžaduje zdravotný úrad. Škodlivé mikroorganizmy ako sú baktérie, vírusy a prvoky sú častou príčinou črevných chorôb. UV systémy sú bežne inštalované vlastníkmi domov, ktorí obdržali výsledok rozboru vody pozitívny na škodlivé mikroorganizmy, rovnako ako tými, ktorí majú dôvod sa domnievať, že sú vystavení vyššiemu riziku takejto kontaminácie, ale tiež tými, ktorí chcú mať jednoducho istotu, že ich voda je náležite dezinfikovaná pred samotnou konzumáciou.


Pre elimináciu baktérií a vírusov odporúčame UV sterilizátor, ktorý efektívne zneškodní mikroorganizmy, baktérie vo vode, bez chemickej látky (Napr.: chlór).

UV sterilizátor

UV sterilizátor používa zdroj ultrafialového svetla, tzv. UV lampu, ktorá je zapuzdrená v kremennej trubici. UV lampa je vsadená do UV sterilizátora tak, aby voda, ktorá tečie jeho prietokovou komorou bola vystavená svetelným lúčom UV-C. Keď sú vodou prenášané patogény ako baktérie, vírusy a prvoky vystavené UV lúčom, ich jadro absorbuje UV energiu, ktorá zmení ich DNA štruktúru (deaktivuje ). Týmto sa mikrób stane sterilným a nemôže sa ďalej reprodukovať. Mikroorganizmus sa považuje za mrtvý a nepredstavuje žiadne riziko. UV sterilizátory sa tešia zvyšujúcej sa popularite najmä kvôli ich jednoduchej inštalácii a obsluhe, nízkym požiadavkám na údržbu a nízkym prevádzkovým nákladom.

železo a mangán vo vode?


Železo, ktoré je vo vode rozpustené ako železnaté ióny, nevidíme. Začneme si ho všímať až po styku so vzduchom kedy začne reagovať a vzniká nerozpustný a povlaky tvoriaci hydroxid železitý. Aj pomerne malé koncentrácie železa môžu spôsobiť problémy ako napr. zvýšený počet kolónií baktérií, ktoré spôsobujú nepríjemný zápach vody. Vysoký obsah železa sa prejavuje hrdzavými a červenkastými povlakmi. Často dochádza k zanášaniu armatúr a ich nutnej výmene.

Železo spôsobuje ťažkosti najčastejšie tým, ktorí používajú ako zdroj pitnej vody vlastný vrt či studňu.

Mangán často sa vyskytuje spolu so železom. Do vody sa dostane rovnako ako železo, teda z hornín, ktoré sú obsiahnuté v pôde, cez ktorú voda preteká. Typický prejav mangánu vo vode sú mastné škrvrny na povrchu, čierna voda alebo čierne usadeniny.


Ecomix 5v1 - filtračná hmota

Ukazovatele ako železo a mangán sa dá ľahko vyfiltrovať s filtračnou hmotou Ecomix, ktorá okrem železa a mangánu efektívne filtruje aj amonné iónyCHSK-Mn a zároveň aj tvrdosť vody.

Tieto zariadenia potrebujú pravidelnú regeneráciu, regenerujú sa soľným roztokom. Zariadenia sú riadené riadiacou hlavou, ktoré úplne automaticky riadia celý proces regenerácie. Užívatel má iba povinnosť sledovať a doplňovať hladinu soli do kabinetu, alebo solnej nádrže. 

Dusičnany a sírany vo vode?


Dusičnany sú bežne sa vyskytujúce chemické zlúčeniny, ktoré sa tvoria v zemi počas toho ako sa zlučuje dusík s kyslíkom. Malé množstvá dusičnanov sú neškodné, avšak veľké množstvá môžu zamoriť spodné vody a tým spôsobiť vážne dopady na životné prostredie i život človeka. Technológie odstraňovania dusičnanov zahřňajú: iónovú výmenu, reverznú osmózu, destiláciu a elektrodialízu.


filtračná hmota - Iónová výmena

Najčastejšie používaný postup je využívanie iónovej výmeny, rovnakej technológie ako je používaná pri zmäkčovačoch vody. Pri tomto systéme úpravy vody sú dusičnany zamenené za chloridy a odpad vo forme dusičnanov je vypláchnutý do zbernej nádoby alebo odpadu. Obdobne ako pri zmäkčovačoch vody, je soľ pridávaná do solnej nádoby, a dusičnanová živica je automaticky regenerovaná slanou vodou.

Kuchynské Čističky?


Často kladnou otázkou je, či je treba ešte dočistiť verejnú vodu, ktorú pijeme aj my, aj naše deti každý deň, alebo je to úplne zbytočné, poprípade aj nebezpečné. Táto otázka patrí medzi tých, ktoré odpovedané jednoznačnou odpoveďou asi nikdy nebudú. Jedna strana tvrdí, že je to zdraviu neprospešné, ak z vody sú vyfiltrované všetky minerály a pije sa destilovaná voda, dokonca z organizmu vyvedie potrebné minerály, druhá strana zas vysvetluje s tým, že z vody spracovať minerály organizmus nevie, nakoľko to nie je v organickej podobe a takisto ani vyviesť nemôže očistená voda, lebo potrebné minerály sú už zabudované do bunky a minerály mimo bunky nie sú potrebné a len zaťažujú organizmus.

Práve preto sa snažíme vyhovieť obidvom stranám, lebo mi k našim reverzným osmózam ponúkame aj mineralizátor, aby z vody vyfiltrované minerály popri nečistotám dával zariadenie naspäť.


Reverzná osmóza

Reverzná osmóza je technológia, s ktorou sa dá vyfiltrovať z vody takmer všetko. Základné zariadenie obsahuje 3 predfiltre, ktoré slúžia na zachytenie mechanických nečistôt. Tieto tri filtre nasleduje membrána reverznej osmózy, ktorá je najdôležitejšou súčiastkou technológie, zabezpečuje vysokokvalitnú filtráciu vody. Membránu nasleduje uhlíkový postfilter, ktorého je úloha odstránenie zápachu a zlepšenie chuť vody. Niektoré prístroje už štandardne obsahujú aj mineralizátor. Tieto zostavy je možné doplniť rôznimy ďalšími filtračnými vložkami, takzvanými stupňani filtrácie. Zaujímavý stupeň filtrácie môže byť UV lampa, ktorá zabrání kontaminácii, nakoľko voda ostane bez chlóru bezbranný proti baktériám.