NAŠE NOVINKY

  Demineralizátor vody    HydroTreat DEMI 18

Mobilná demineralizačná jednotkaMechanický filter Profi ELITE

Náročný mechanický filter s manometrom

Detektor úniku vody HyWD-34

Uzatvárací ventil s bezdrótovým senzorom


Kód žka
PriemerJemnosť filtrácie  ks /  balenie
CTO-05 5" 2,5" µm 25
CTO-10 10" 2,5" µm 25
CTO-20 20" 2,5"  5 µm 
20
CTO-20B 20" 4" µm 6
PP-GAC10"2,5"µm25
GAC-10 10" 2,5" - 25
GAC-10/KDF 10" 2,5" - 25
GAC-10B 10" 4,5" - 12
GAC-CAT 10" 4,5" - 6