Úprava vody zo studne

Čistá voda je základom nášho zdravia a pohody. Voda zo studne však môže skrývať rôzne nečistoty a baktérie, môžu sa v nej nachádzať rôzne kontaminanty, ktoré sú škodlivé pre zdravie alebo krátia životnosť spotrebičov v domácnosti.

Voda zo studne sa môže používať ako technická, úžitková či pitná. Technická voda sa používa vo výrobe alebo pre laboratórne účely. Úžitková voda môze slúžiť na zavlažovanie, kúpanie a upratovanie. Úprava vody zo studne na pitnú vodu, je pre naše zdravie najdôležitejšia. Neupravená voda môže spôsobiť problémy pri každom type použitia.

Čistá voda je základom nášho zdravia a pohody. Voda zo studne však môže skrývať rôzne nečistoty a baktérie, môžu sa v nej nachádzať rôzne kontaminanty, ktoré sú škodlivé pre zdravie alebo krátia životnosť spotrebičov v domácnosti. 

Voda zo studne sa môže používať ako technická, úžitková či pitná. Technická voda sa používa vo výrobe alebo pre laboratórne účely. Úžitková voda môze slúžiť na zavlažovanie, kúpanie a upratovanie. Úprava vody zo studne na pitnú vodu, je pre naše zdravie najdôležitejšia. Neupravená voda môže spôsobiť problémy pri každom type použitia.

Ako upraviť vodu zo studne?

Ako upraviť vodu zo studne?

ako upravit vodu

ROZBOR
VODY

Istota bezpečnej vody začíná jej rozborom...

NAVRHOVANIE
RIEŠENIA

Vyhodnotenie výsledkov a vypracovanie riešenia podľa potrieb zákazníka

MONTÁŽ
ÚPRAVŇU VODY

Odborná montáž a nastavenie úpravne vody podľa miestnych podmienok

DLHODOBY
SERVIS

Pravidelný servis zabezpečí dlhodobé a správne fungovanie zariadenia

Rozbor vody

Rozbor vody


Na úpravu vody zo studne sú dostupné rôzne riešenia podľa daných požiadaviek. Prvým krokom je vždy dôkladný rozbor vody, ktorý nám poskytne presné informácie o jej kvalite a prítomných kontaminantoch. Vhodná úprava studničnej vody sa určí podľa jej zloženia a podľa potrieb, na aké účely sa bude používať.


Objavte viac

Rozbor vody

Rozbor vody

Na úpravu vody zo studne sú dostupné rôzne riešenia podľa daných požiadaviek. Prvým krokom je vždy dôkladný rozbor vody, ktorý nám poskytne presné informácie o jej kvalite a prítomných kontaminantoch. Vhodná úprava studničnej vody sa určí podľa jej zloženia a podľa potrieb, na aké účely sa bude používať.

Objavte viac

Úprava vody

Mechanická filtrácia vody

Mechanické filtre na vodu sú zvyčajne vyrobené z tkaniny, vlákien, keramiky alebo iných sieťovaných materiálov. Pri čerpaní vody zo studne je potrebné inštalovať mechanický filter na vodu aby ste zabránili Vášmu zariadeniu pri poškodení mechanickými nečistotami ako napr.: hlina, piesok, hrdza a šrtk.

Mechanický filter na vodu

Mechanická filtrácia vody

Mechanické filtre na vodu sú zvyčajne vyrobené z tkaniny, vlákien, keramiky alebo iných sieťovaných materiálov. Pri čerpaní vody zo studne je potrebné inštalovať mechanický filter na vodu aby ste zabránili Vášmu zariadeniu pri poškodení mechanickými nečistotami ako napr.: hlina, piesok, hrdza a šrtk.

UV lampa na vodu

UV sterilizácia vody

PPre najefektývnejšiu dezinfekciu vody zo studne je vhodné použiť UV sterilizátor, známy ako UV lampa. Voda, ktorá tečie prietokovou komorou UV lampy je vystavená svetelným lúčom UV-C.

Keď sú vodou prenášané patogény ako baktérie, vírusy a prvoky vystavené UV lúčom, ich jadro absorbuje UV energiu, ktorá poškodí ich DNA štruktúru. Týmto sa mikrób stane sterilným a nemôže sa rozmnožovať ďalej, čo znamená elimináciu mikroorganizmov. Bez pridania chlóru sa týmto spôsobom voda.

UV sterilizácia vody

Pre najefektývnejšiu dezinfekciu vody zo studne je vhodné použiť UV sterilizátor, známy ako UV lampa. Voda, ktorá tečie prietokovou komorou UV lampy je vystavená svetelným lúčom UV-C. 

Keď sú vodou prenášané patogény ako baktérie, vírusy a prvoky vystavené UV lúčom, ich jadro absorbuje UV energiu, ktorá poškodí ich DNA štruktúru. Týmto sa mikrób stane sterilným a nemôže sa rozmnožovať ďalej, čo znamená elimináciu mikroorganizmov. Bez pridania chlóru sa týmto spôsobom voda.

Zmäkčenie vody

​Tvrdá voda je častým prejavom pri používaní studne, obsahuje totiž zvýšené hodnoty rozpustených minerálnych látok, zvyčajne ide o vápnik a horčík. Pretekaním tvrdej vody, či jej zohrievaním, sa totiž z vymenovaných prvkov vytvára vodný kameň. Ten sa postupne usadí všade tam, kade táto voda pretečie. Ovplyvňuje životnosť Vašich spotrebičov a aj zariadení na úpravu vody, napr.. UV lampy.

Na tento problém odporúčame používať katexový zmäkčovač vody, s ktorým vieme odstráňiť problematické látky z vody a napriek všeobecnému presvedčeniu, vieme nastaviť hodnoty tak, aby bola voda po úprave vhodná na pitie.

Zmäkčenie vody zo studne

Zmäkčenie vody

Tvrdá voda je častým prejavom pri používaní studne, obsahuje totiž zvýšené hodnoty rozpustených minerálnych látok, zvyčajne ide o vápnik a horčík. Pretekaním tvrdej vody, či jej zohrievaním, sa totiž z vymenovaných prvkov vytvára vodný kameň. Ten sa postupne usadí všade tam, kade táto voda pretečie. Ovplyvňuje životnosť Vašich spotrebičov a aj zariadení na úpravu vody, napr. UV lampy.

Na tento problém odporúčame používať katexový zmäkčovač vody, s ktorým vieme odstráňiť problematické látky z vody a napriek všeobecnému presvedčeniu, vieme nastaviť hodnoty tak, aby bola voda po úprave vhodná na pitie.

Filtrácia železa a mangánu z vody

Podľa reálnych poznatkov zo Slovenska druhým najčastejším problémom so studničnou vodou, sú železo a mangán vo vode. Našťastie existuje viacero riešení na tieto problémy, ktoré do veľkej miery závisia od hodnôt iných ukazovateľov, ako napr. tvrdosť vody, amoniak, organické nečistoty, atď. 

Preto je mimoriadne dôležité vykonať rozbor vody pred výberom technológie riešenia, a preto ako prvý krok odporúčame odbornú konzultáciu.

Filtrácia železa a mangánu

Filtrácia železa a mangánu z vody


Podľa reálnych poznatkov zo Slovenska druhým najčastejším problémom so studničnou vodou, sú železo a mangán vo vode. Našťastie existuje viacero riešení na tieto problémy, ktoré do veľkej miery závisia od hodnôt iných ukazovateľov, ako napr. tvrdosť vody, amoniak, organické nečistoty, atď.

Preto je mimoriadne dôležité vykonať rozbor vody pred výberom technológie riešenia, a preto ako prvý krok odporúčame odbornú konzultáciu.

Filtrácia dusičnanov z vody


​Dusičnany sú tiež často sa vyskytujúce ukazovateľe pri rozbore vody, ktoré sa vytvárajú pri reakcii dusíka s kyslíkom. V malých množstvách sú neškodné pre zdravie, ale v prípade ich nadmernej koncentrácie môžu vážne ohroziť životné prostredie aj ľudský organizmus. 

Existujú rôzne technológie na odstránenie dusičnanov, medzi ktoré patria iónová výmena, reverzná osmóza, destilácia a elektrodialýza... Pri výbere vhodnej technológie sa obráťte na nás, radi Vám poradíme.

Filter na dusičnany

Filtrácia dusičnanov z vody

Dusičnany sú tiež často sa vyskytujúce ukazovateľe pri rozbore vody, ktoré sa vytvárajú pri reakcii dusíka s kyslíkom. V malých množstvách sú neškodné pre zdravie, ale v prípade ich nadmernej koncentrácie môžu vážne ohroziť životné prostredie aj ľudský organizmus. 

Existujú rôzne technológie na odstránenie dusičnanov, medzi ktoré patria iónová výmena, reverzná osmóza, destilácia a elektrodialýza... Pri výbere vhodnej technológie sa obráťte na nás, radi Vám poradíme.

Filter na zákal

Filtrácia zákalu z vody

​Zakalená voda sa najčastejšie vyskytuje pri nových studniach počas prvých niekoľkých stoviek litrov vody. Vo väčšine prípadoch sa zákal postupne usádza a voda zostáva bezfarebná, bez akéhokoľvek zákalu.

Ak má voda aj po dlhšom čerpaní zákal (je matná, mliečna alebo obsahuje jemný piesok), môže predstavovať veľký problém pre každodenné používanie vody v domácnosti i priemysle, pretože takáto voda poškodzuje spotrebiče, zariadenia, upchanie ventilov a vodovodných rozvodov. 

Ak nie je filtrovaná, zakalená voda môže poškodiť aj zariadenie na úpravu vody, preto je dôležité začať s najprv odstránením zákalu, ktorý sa nachádza vo vode.

Filtrácia zákalu z vodyFiltracia zakalu z vody

Zakalená voda sa najčastejšie vyskytuje pri nových studniach počas prvých niekoľkých stoviek litrov vody. Vo väčšine prípadoch sa zákal postupne usádza a voda zostáva bezfarebná, bez akéhokoľvek zákalu.

Ak má voda aj po dlhšom čerpaní zákal (je matná, mliečna alebo obsahuje jemný piesok), môže predstavovať veľký problém pre každodenné používanie vody v domácnosti i priemysle, pretože takáto voda poškodzuje spotrebiče, zariadenia, upchanie ventilov a vodovodných rozvodov. 

Ak nie je filtrovaná, zakalená voda môže poškodiť aj zariadenie na úpravu vody, preto je dôležité začať s najprv odstránením zákalu, ktorý sa nachádza vo vode.

Filtrácia ostatných ukazovateľov z vody

​Okrem vyššie uvedených bežných problémov máme skúsenosti s riešením filtrácie aj pre mnoho ďalších ukazovateľov, ako napríklad: 

• Pach (môže byť dôsledkov viacerých ukazovateľov)
• Sírovodík 
• Arzén
• Antimón
• Hliník
• Nevhodné pH
• Tažké kovy
• Atď.

Ak máte záujem o úpravu kvality vody zo studne, obráťte sa na nás. Zabezpečíme Vám vhodné riešenie.

Priemyselná reverzná osmóza

Filtrácia ostatných ukazovateľov z vody

Okrem vyššie uvedených bežných problémov máme skúsenosti s riešením filtrácie aj pre mnoho ďalších ukazovateľov, ako napríklad: 

• Pach (môže byť dôsledkov viacerých ukazovateľov)
• Sírovodík 
• Arzén
• Antimón
• Hliník
• Nevhodné pH
• Tažké kovy
• Atď.

Ak máte záujem o úpravu kvality vody zo studne, obráťte sa na nás. Zabezpečíme Vám vhodné riešenie.