Filtrácia dusičnanov a síranov z pitnej vody

Filtračné zariadenia HydroTreat s hmotou ANEX Pure

Filtračné zariadenia na filtráciu dusičnanov a síranov z pitnej vody, fungujú podobným princípom, ako zmäkčovacie zariadenia HydroSoft, teda iónovou výmenou, preto živica ANEX Pure vyžaduje regeneráciu soľou. Počas prevádzky zariadenie vyberie z vody ióny dusičnanov a dusitanov a sa zvýši množstvo chloridov.

Pri jednotlivých zariadeniach sme uviedli, ako presne sa dá vypočítať nové množstvo chloridov pri úprave.

 Filtrácia dusičnanov a síranov
KódŽivica ANEX
Prip.Prietok
(m3/h
)
Soľná nádrž
Kapacita (m3)  Váha Rozmery v cm
(V ×  Š × H)
HY-EcoJUN-N5 lit.3/4”0,3 - 0,4Kabinet45/(NO3-+SO42-)
12 kg62 × 23 × 43
E1035NI/HYS125 lit.1”0,7 - 1,5Kabinet225/(NO3-+SO42-)
38 kg110 × 32 × 50
 1054NI/HYS137 lit.1”1,0 - 2,0145 litrová330/(NO3-+SO42-)
58 kg154 × 72 × 46
1354NI/HYS1
62 lit.1”2,0 - 2,5200 litrová550/(NO3-+SO42-)
78 kg156 × 89 × 55
1465NI/HYS1
87 lit.1”2,5 - 3,5350 lirová780/(NO3-+SO42-)
108,2 kg183 × 111 × 74
1665NI/HYS1
112,5 lit.1”3,5 - 4,0350 litrová1010/(NO3-+SO42-)
139 kg187 × 116 × 74
1865NI/HYS2150 lit.2”4,5 - 5,5500 litrová1350/(NO3-+SO42-)
189,3 kg188 × 131 × 84
2162NI/HYS2200 lit.
2”
5,5 - 6,5
750 litrová
1800/(NO3-+SO42-)
322 kg
198 × 152 × 96
2472NI/HYS2300 lit.
2”
6,5 - 8,0
750 litrová
2700/(NO3-+SO42-)
367,4 kg
215 × 158 × 96