Náhradné napájacie zdroje / adaptéry VIQUA

K​ód
zariadenia
UV
žiarovka
Kremenná
trubka

Adaptér
(nový typ)
Pripoj.
Prietok
(m3/h)
Spotreba energiu
Hmotnosť Rozmery
(Š × - cm)
VIQUA-VT4
S330RLQS-330BA-ICE-VT1/2"
0,6 - 1,420 W
2,8 kg43,6 × 6,5
VIQUA-S2QS330RL
QS-330
BA-ICE-S1/2"
0,4 - 1,122 W3,2 kg43,6 × 6,5
VIQUA-VH150
S150RL-HO
QSO-150
BA-ICE-CL3/4" - 1"
0,8 - 2,732 W3,6 kg33 × 8,9
VIQUA-VH200
S200RL-HO
QS-001
BA-ICE-CL
3/4" - 1"
1,6 - 3,635 W5,4 kg45 × 8,9
VIQUA-VH410
S410RL-HO
QSO-410
BA-ICE-CL
3/4" - 1"
3,3 - 7,860 W7,7 kg
59,6 × 8,9
VIQUA-VP950
S950RL-HO
QSO-950
BA-ICE-C
6/4"
8,0 - 13,795 W13,1 kg114 × 8,9