Distribútory

Centrálne rozdeľovače / Horné a dolné košíky

Košíky, distribútory alebo rozdeľovače (kto aki ich nazýva) slúžia na to, aby filtračná alebo zmäkčovacia hmota ostala v tlakovej nádobe. Pripája sa priamo k riadiacej hlave, môže to byť aj filtračná aj zmäkčovacia, alebo na stredovú trubku, ak to lepí zákazník sám a nekupuje centrálnu trubku už s dolným košíkom.

Kód

Veľkosť

Horný/dolný

Nádoba

P01/34

d27

Horný

5" - 16"

P02/34

d27

Dolný

5" - 16"

P01/1

d32

Horný

5" - 16"

P02/1

d32

Dolný

5" - 16"

208-25-TM-0,25

d27

Dolný

5" - 16"

216-50-TM-0,25

d50

Horný

12" - 36"

216D-50-TM-0,25

d50

Horný

16" - 42"

218-50-TM-0,25

d50

Dolný

12" - 36"

324-50-TM-0,25

d50Dolný

13" - 16"

306-50-TM-0,25

d50

Dolný

18" - 21"

307-50-TM-0,25

d50

Dolný

24"

Správnu veľkosť si treba zvoliť na základe veľkosti trubky a riadiacej hlavy. Tento údaj je vždy daný pri jednotlivých riadiacich hláv.