Zariadenia série Hydrosoft Comfort dodávame už dopredu naprogramované na základe zadaných údajov výrobcu živice tak, aby spotreba soli a vody bola čím úsporňejšia na regeneráciu. Vďaka tomu si s montážou poradí hociktorý potrubár, nemusí sa starať o naprogramovanie. Ako zaistenie proti pretečeniu zariadenia série Hydrosoft sú vybavené plavákovým ventilom. Po nainštalovaní zariadenia dohľad nevyžaduje, regeneráciu riadi ventil úplne automaticky. Sledovať je potrebné len soľ, aby bolo vždy dostatočné množstvo v solanke na regeneráciu.

Typ HY-ComMINI HY-ComMAXI
Kapacita m3 x °dH 38 90
Množstvo živice 12,5 liter 30 liter
Spotreba soli na regeneráciu 1,38 Kg 3,30 Kg
Pripojenie 3/4” 1”
Odpad 1/2” 1/2”
Prietok (pri poklese tlaku o 1 baru) 1,1 m3/h 3,1 m3/h
Max. prietok 1,0 - 1,5 m3/h 2,5 - 3,0 m3/h
Rozmery (mm) 615 x 310 x 485 1080 x 310 x 485