Zariadenie s bohatými funkciami.
Zlatá stredná cesta - spoľahlivý zmäkčovač s užitočnými funkciami.
Zmäkčovač, v prípade ktorého nezáleží na priestore.


Úzke kabinety s riadiacou hlavou, ktorá ovláda tie isté funkcie, ako séria Comfort.
Jednoduché zariadenie so základnými funkciami.