Úprava vody zo studne

Voda zo studne sa môže používať ako technická, úžitková či pitná. Technická voda sa používa vo výrobe alebo pre laboratórne účely. Úžitková voda môze slúžiť na zavlažovanie, kúpanie a upratovanie. Asi najdôležitejšia pre naše zdravie je pitná voda, ktorá sa používa aj na varenie. Voda zo studne však môže skrývať rôzne nečistoty a baktérie a môžu sa v nej nachádzať rôzne kontaminanty, ktoré ​sú škodlivé pre zdravie alebo krátia životnosť spotrebičov v domácnosti. Ako prvý krok v úprave vody preto vždy odporúčame rozbor vody, aby sa zistilo, čo všetko voda obsahuje. Neupravená voda totiž môže spôsobiť problémy pri každom type použitia.


Postup úpravy vody zo studne:

1. vykonanie rozboru vody

K zisteniu kvality vody je potrebné vykonať rozbor vody.

2. návrh riešenia podľa výsledkov

Vyhodnotenie výsledkov rozboru a vypracovanie riešenia podľa potrieb.

3. montáž úpravne vody

Odborná montáž a nastavenie úpravne vody podľa miestnych podmienok.

4. pravidelný servis zariadenia

Pravidelný servis zabezpečí dlhodobé a správne fungovanie zariadenia.

5. technická podpora

 V prípade otázok sa na nás možete obrátiť, radi Vám pomôžeme.

Rozbor vody zo studne


Na úpravu vody zo studne sú dostupné rôzne riešenia podľa daných požiadaviek. Prvým krokom je vždy dôkladný rozbor vody, ktorý nám poskytne presné informácie o jej kvalite a prítomných kontaminantoch. Vhodná úprava studničnej vody sa určí podľa jej zloženia a podľa potrieb, na aké účely sa bude používať.


Objavte viac

Úprava vody

Mechanická filtrácia vody

Mechanické filtre na vodu sú zvyčajne vyrobené z tkaniny, vlákien, keramiky alebo iných sieťovaných materiálov. Pri čerpaní vody zo studne je potrebné inštalovať mechanický filter na vodu aby ste zabránili Vášmu zariadeniu pri poškodení mechanickými nečistotami ako napr.: hlina, piesok, hrdza a štrk.

Mechanický filter na vodu

Mechanická filtrácia vodyMechanický filter na vodu

Mechanické filtre na vodu sú zvyčajne vyrobené z tkaniny, vlákien, keramiky alebo iných sieťovaných materiálov. Pri čerpaní vody zo studne je potrebné inštalovať mechanický filter na vodu aby ste zabránili Vášmu zariadeniu pri poškodení mechanickými nečistotami ako napr.: hlina, piesok, hrdza a šrtk.

UV lampa na vodu

UV sterilizácia vody

Pre najefektívnejšiu dezinfekciu vody zo studne je vhodné použiť UV sterilizátor, známy ako UV lampa. Voda, ktorá tečie prietokovou komorou UV lampy je vystavená svetelným lúčom UV-C.

Keď sú vodou prenášané patogény ako baktérie, vírusy a prvoky vystavené UV lúčom, ich jadro absorbuje UV energiu, ktorá poškodí ich DNA štruktúru. Týmto sa mikrób stane sterilným a nemôže sa rozmnožovať ďalej, čo znamená elimináciu mikroorganizmov. Voda sa týmto spôsobom bez pridania chlóru dezinfikuje, a získa sa čistá pitná voda.

UV sterilizácia vody

Pre najefektývnejšiu dezinfekciu vody zo studne je vhodné použiť UV sterilizátor, známy ako UV lampa. Voda, ktorá tečie prietokovou komorou UV lampy je vystavená svetelným lúčom UV-C. 

Keď sú vodou prenášané patogény ako baktérie, vírusy a prvoky vystavené UV lúčom, ich jadro absorbuje UV energiu, ktorá poškodí ich DNA štruktúru. Týmto sa mikrób stane sterilným a nemôže sa rozmnožovať ďalej, čo znamená elimináciu mikroorganizmov. Bez pridania chlóru sa týmto spôsobom voda.

Zmäkčenie vody

​Vodný kameň je častý následok používania vody zo studne. Spôsobuje ho tvrdá voda, ktorá obsahuje zvýšené hodnoty rozpustených minerálnych látok, najčastejšie vápnika a horčíka. Vhodným riešením na tento problém je zmäkčovač vody.

​Voda zo studne však často obsahuje železo a mangán. Ak sa na zdroj vody zo studne napojí zariadenie, ktoré iba zmäkčuje vodu, tak sa vplyvom železa a mangánu filtračná hmota postupne v krátkom čase znehodnocuje. Samotná filtrácia prestáva byť účinnou a tak Vaše spotrebiče nie sú chránené pred vodným kameňom. Zároveň vo vode ostáva železo aj mangán.

Z dlhodobého hľadiska preto odporúčame na filtráciu vody zo studne zariadenie, ktoré komplexne upraví vodu. Takéto zariadenia vieme individuálne nadimenzovať tak, aby efektívne filtrovali určité zložky z vody a zároveň zmäkčovali vodu.

Zmäkčenie vody zo studne

Zmäkčenie vodyKatexové zmäkčovače vody

Vodný kameň je častý následok používania vody zo studne. Spôsobuje ho tvrdá voda, ktorá obsahuje zvýšené hodnoty rozpustených minerálnych látok, najčastejšie vápnik a horčík. Vhodným riešením na tento problém je katexový zmäkčovač vody.

​Voda zo studne však často obsahuje železo a mangán. Ak sa na zdroj vody zo studne napojí zariadenie, ktoré iba zmäkčuje vodu, tak sa vplyvom železa a mangánu filtračná hmota postupne v krátkom čase znehodnocuje. Samotná filtrácia prestáva byť účinnou a tak Vaše spotrebiče nie sú chránené pred vodným kameňom. Zároveň vo vode ostáva železo aj mangán.

Z dlhodobého hľadiska preto odporúčame na filtráciu vody zo studne zariadenie, ktoré komplexne upraví vodu. Takéto zariadenia vieme individuálne nadimenzovať tak, aby efektívne filtrovali určité zložky z vody a zároveň zmäkčovali vodu.

Filtrácia železa a mangánu z vodyFiltrácia železa a mangánu

Podľa reálnych poznatkov zo Slovenska druhým najčastejším problémom so studničnou vodou, sú železo a mangán vo vode. Našťastie existuje viacero riešení na tieto problémy, ktoré do veľkej miery závisia od hodnôt iných ukazovateľov, ako napr. tvrdosť vody, amoniak, organické nečistoty, atď. 

Preto je mimoriadne dôležité vykonať rozbor vody pred výberom technológie riešenia železa a mangánu vo vode, a preto ako prvý krok odporúčame odbornú konzultáciu.

Filtrácia železa a mangánu

Filtrácia železa a mangánu z vody


Podľa reálnych poznatkov zo Slovenska druhým najčastejším problémom so studničnou vodou, sú železo a mangán vo vode. Našťastie existuje viacero riešení na tieto problémy, ktoré do veľkej miery závisia od hodnôt iných ukazovateľov, ako napr. tvrdosť vody, amoniak, organické nečistoty, atď.

Preto je mimoriadne dôležité vykonať rozbor vody pred výberom technológie riešenia železa a mangánu vo vode, a preto ako prvý krok odporúčame odbornú konzultáciu.

Filtrácia dusičnanov z vody


​Dusičnany sú tiež často sa vyskytujúce ukazovateľe pri rozbore vody, ktoré sa vytvárajú pri reakcii dusíka s kyslíkom. V malých množstvách sú neškodné pre zdravie, ale v prípade ich nadmernej koncentrácie môžu vážne ohroziť životné prostredie aj ľudský organizmus. 

Existujú rôzne technológie na odstránenie dusičnanov, medzi ktoré patria iónová výmena, reverzná osmóza, destilácia a elektrodialýza. Pri výbere vhodnej technológie sa obráťte na nás, radi Vám poradíme.

Filter na dusičnany

Filtrácia dusičnanov z vodyFiltrácia dusičnanov z vody

Dusičnany sú tiež často sa vyskytujúce ukazovateľe pri rozbore vody, ktoré sa vytvárajú pri reakcii dusíka s kyslíkom. V malých množstvách sú neškodné pre zdravie, ale v prípade ich nadmernej koncentrácie môžu vážne ohroziť životné prostredie aj ľudský organizmus. 

Existujú rôzne technológie na odstránenie dusičnanov, medzi ktoré patria iónová výmena, reverzná osmóza, destilácia a elektrodialýza. Pri výbere vhodnej technológie sa obráťte na nás, radi Vám poradíme.

Filter na zákal

Filtrácia zákalu z vody

​Zakalená voda sa najčastejšie vyskytuje pri nových studniach počas prvých niekoľkých stoviek litrov vody. Vo väčšine prípadoch sa zákal postupne usádza a voda zostáva bezfarebná, bez akéhokoľvek zákalu.

Ak má voda aj po dlhšom čerpaní zákal (je matná, mliečna alebo obsahuje jemný piesok), môže predstavovať veľký problém pre každodenné používanie vody v domácnosti i priemysle, pretože takáto voda poškodzuje spotrebiče, zariadenia, upchanie ventilov a vodovodných rozvodov. 

Ak nie je voda filtrovaná, zakalená voda môže poškodiť aj zariadenie na úpravu vody, preto je dôležité začať najprv s odstránením zákalu, ktorý sa nachádza vo vode.

Filtrácia zákalu z vodyFiltrácia zákalu z vody

Zakalená voda sa najčastejšie vyskytuje pri nových studniach počas prvých niekoľkých stoviek litrov vody. Vo väčšine prípadoch sa zákal postupne usádza a voda zostáva bezfarebná, bez akéhokoľvek zákalu.

Ak má voda aj po dlhšom čerpaní zákal (je matná, mliečna alebo obsahuje jemný piesok), môže predstavovať veľký problém pre každodenné používanie vody v domácnosti i priemysle, pretože takáto voda poškodzuje spotrebiče, zariadenia, upchanie ventilov a vodovodných rozvodov. 

Ak nie je filtrovaná, zakalená voda môže poškodiť aj zariadenie na úpravu vody, preto je dôležité začať najprv s odstránením zákalu, ktorý sa nachádza vo vode.

Filtrácia ostatných ukazovateľov z vody

​Okrem vyššie uvedených bežných problémov máme skúsenosti s riešením filtrácie aj pre mnoho ďalších ukazovateľov, ako napríklad: 

• pach (môže byť dôsledkom viacerých ukazovateľov)
• sírovodík 
arzén
• antimón
• hliník
• nevhodné pH
• ťažké kovy
• atď.

Ak máte záujem o úpravu kvality vody zo studne, obráťte sa na nás. Zabezpečíme Vám vhodné riešenie.

Priemyselná reverzná osmóza

Filtrácia ostatných ukazovateľov z vodyPriemyselná reverzná osmóza

Okrem vyššie uvedených bežných problémov máme skúsenosti s riešením filtrácie aj pre mnoho ďalších ukazovateľov, ako napríklad: 

• pach 
• sírovodík 
arzén
• antimón
• hliník
• nevhodné pH
• ťažké kovy
• atď.

Ak máte záujem o úpravu kvality vody zo studne, obráťte sa na nás. Zabezpečíme Vám vhodné riešenie.