Rozbor vody

Pre posúdenie kvality vody je kľúčovým nástrojom rozbor vody. Či už ide o pitnú vodu, vodu na úžitkové účely alebo na zavlažovanie, je dôležité vedieť, čo všetko voda obsahuje. Nami ponúkané rozbory vody sú rozdelené na dve skupiny podľa spôsobu odberu: rozbor vody akreditovaným vzorkárom a rozbor vody svojpomocne. Nezávisle od spôsobu odberu sa vzorky skúmajú a vyhodnocujú v profesionálnom, akreditovanom laboratóriu. Môžete si vybrať rozbor vody z našej ponuky podľa Vašich preferencií, alebo sa na nás obráťte telefonicky.

Akreditovaný rozbor vody

 
- pre účely kolaudácie a otvorenie prevádzky
- aj pre vlastné účely, keď potrebujete informácie o vode
- odber vykoná akreditovaný vzorkár
- rozbor vody sa vykoná v akreditovanom laboratóriu

Sada na rozbor vody svojpomocne


- pre vlastné účely, aby ste mali informácie o vode
- odber si vykonáte sami, bez návštevy vzorkára
- rozbor vody sa vykoná v akreditovanom laboratóriu
Kedy treba spraviť rozbor vody?


pri kolaudácii objektu

keď máte podozrenie, že voda z verejnej siete nie je čistá

 keď chcete zistiť, či je voda zo studne vhodná na pitie, úžitkové účely / zavlažovanie.

Rozbor vody
Rozbor vody zo studne

Rozbor vody zo studne


Keď jediným zdrojom vody je studňa, je nevyhnutné vykonanie analýzy vody. Ako vlastník studne potrebujete vedieť, na čo môžete svoju vodu používať. Dôkladný rozbor vody môže identifikovať prítomnosť škodlivých látok, ktoré by mohli ohroziť vaše zdravie a skrátiť životnosť spotrebičov vyžadujúcich vodu.

Výsledky rozboru vody umožňujú určiť, aké spôsoby úpravy vody sú potrebné, aby sa voda zo studne mohla bezpečne používať či už na konzumáciu, na úžitkové účely ako kúpanie sa alebo na zavlažovanie.

Úprava vody zo studne

Keď jediným zdrojom vody je studňa, je nevyhnutné vykonanie analýzy vody. Ako vlastník studne potrebujete vedieť, na čo môžete svoju vodu používať. Dôkladný rozbor vody môže identifikovať prítomnosť škodlivých látok, ktoré by mohli ohroziť vaše zdravie a skrátiť životnosť spotrebičov vyžadujúcich vodu.

Úprava vody zo studne

Výsledky rozboru vody umožňujú určiť, aké spôsoby úpravy vody sú potrebné, aby sa voda zo studne mohla bezpečne používať či už na konzumáciu, na úžitkové účely ako kúpanie sa alebo na zavlažovanie.


Rozbor pitnej vody

Rozbor vody je užitočný nie len pre vlastníkov studní. Ak máte pripojenie na verejnú vodovodnú sieť, môžete si dať tiež otestovať svoju vodu. Ak máte podozrenie, že niečo nie je s vodou v poriadku, napríklad zapácha alebo má zvláštnu chuť, môže byť pre Vás rozbor vody vhodným riešením.

Rozbor pitnej vody

Rozbor pitnej vody Vám môže poskytnúť pokoj na duši a istotu, že voda, ktorú pijete a používate na varenie, je bezpečná pre Vaše zdravie. Aj keď sú vodné spoločnosti povinné dodržiavať prísne normy kvality vody, kontrolný rozbor vody Vám poskytne ďalšie informácie o prítomnosti možných látok v mestskej vode.


Aké typy rozboru vody existujú?


Akreditovaný rozbor vody

Vzorku na mieste odoberie akreditovaný vzorkár. Výsledky takéhoto rozboru vody môžete použiť na kolaudáciu, keď plánujete otvoriť prevádzku a dobre poslúži aj ako dôveryhodný obraz stavu vody z vlastného zdroja. Akreditované laboratórium Vám vystaví certifikát so zložením Vašej vody, ktorý môžete použiť na úradné účely.


Rozbor vody bez akreditácie

Vzorku si odoberiete sami, ale samotná analýza sa vykoná v akreditovanom laboratóriu. S touto metódou si môžete overiť, či sa vo vode nachádza sírovodík, baktéria Legionella, arzén alebo ďalšie možné kontaminanty. Tiež sa zistí úroveň tvrdosti vody. Výsledky rozboru vody bez akreditácie nemôžete použiť na úradné účely, ale slúžia ako informácie pre Vás. Pomocou týchto výsledkov budete mať prehľad o kvalite Vašej vody, a na základe toho sa tiež môže určiť vhodné riešenie na úpravu vody.

Akreditovaný rozbor vody


Rozbor pitnej vody


Rozbor vody je užitočný nie len pre vlastníkov studní. Ak máte pripojenie na verejnú vodovodnú sieť, môžete si dať tiež otestovať svoju vodu. Ak máte podozrenie, že niečo nie je s vodou v poriadku, napríklad zapácha alebo má zvláštnu chuť, môže byť pre Vás rozbor vody vhodným riešením.

Rozbor pitnej vody Vám môže poskytnúť pokoj na duši a istotu, že voda, ktorú pijete a používate na varenie, je bezpečná pre Vaše zdravie. Aj keď sú vodné spoločnosti povinné dodržiavať prísne normy kvality vody, kontrolný rozbor vody Vám poskytne ďalšie informácie o prítomnosti možných látok v mestskej vode.

Rozbor pitnej vody
Typy rozboru vody

Aké typy rozboru vody existujú?
Akreditovaný rozbor vody

Vzorku na mieste odoberie akreditovaný vzorkár. Výsledky takéhoto rozboru vody môžete použiť na kolaudáciu, keď plánujete otvoriť prevádzku a dobre poslúži aj ako dôveryhodný obraz stavu vody z vlastného zdroja. Akreditované laboratórium Vám vystaví certifikát so zložením Vašej vody, ktorý môžete použiť na úradné účely.

Rozbor vody svojpomocne

Vzorku si odoberiete sami, ale samotná analýza sa vykoná v akreditovanom laboratóriu. S touto metódou si môžete overiť, či sa vo vode nachádza sírovodík, baktéria Legionella, arzén alebo ďalšie možné kontaminanty. Tiež sa zistí úroveň tvrdosti vody. Výsledky tohto typu rozboru vody nemôžete použiť na úradné účely, ale slúžia ako informácie pre Vás. Pomocou týchto výsledkov budete mať prehľad o kvalite Vašej vody, a na základe toho sa tiež môže určiť vhodné riešenie na úpravu vody.

Pre viac informácií navštívte našu stránku Rozbor-vody.sk, ktorá sa podrobnejšie venuje rozboru vody. Ak máte ďalšie otázky, radi Vám ich zodpovieme telefonicky. Pre jednoduchšiu orientáciu, sa pokojne na nás obráťte.

Kontaktujte nás