Membránové dávkovacie čerpadlá GRUNDFOS

Digitálne membránové dávkovacie čerpadlá GRUNDFOS

Digitálne membránové dávkovacie čerpadlá na presné dávkovanie chemikálií, ktoré umožňujú pokročilé riadenie procesu a integráciu so systémovým riadením.

 Tie dávkovacie čerpadlá sú vhodné pre: dezinfekcia vody, úprava pitnej vody, odsoľovanie vody, úprava priemyselnej odpadovej vody a jej opätovné použitie, prenos procesných tekutín, priemyselné chladenie a pod.