FR membrány odolné proti zanášaniu

Osmotické FR membrány sú náhradným dielom priemyselných reverzných osmóz, vyrobené špeciálne na odolnosť proti zanášaniu.