Multifunkčné filtračné zariadenia HydroTreat ECONOMY s hmotou Ecomix A


ECONOMY

Automaticky riadená hlava so základnými funkciami

Multifunkčné filtračné zariadenie HydroTreat ELITE Multi s hmotou Ecomix P


ELITE Multi

Inteligentná riadiaca hlava s bohatými funkciami

Multifunkčné filtračné zariadenia HydroTreat® s filtračnou hmotou Ecomix P