Ako prebieha akreditovaný odber vody pomocou vzorkára

Určité rozbory vody sa realizujú iba v prípade, ak na mieste zdroja vody vykoná odber akreditovaný vzorkár. V takomto prípade sa všetko vybaví za Vás – nie len rozbor vody ale aj samotný odber vzoriek.

Akreditácia zabezpečuje, že vzorky sa odoberajú a analyzujú podľa najvyšších štandardov v obore. Naše rozbory vody vykonávame externým laboratóriom. Tieto typy analýz nájdete v našej ponuke v kategórii Rozbor vody s akreditovaným odberom. Ich výsledky môžete použiť na úradné účely, alebo dobre poslúžia aj ako informácie pre Vás o Vašej vode.

Postup objednávky rozboru vody s akreditovaným odberom

Rozbor vody si môžete objednať rýchlo a jednoducho cez našu webovú stránku. Pri objednávke treba uviesť nasledujúce:


telefónne číslo (kontakt pre vzorkára)

e-mailovú adresu

zdroj vody (verejný vodovod alebo studňa)

fakturačné údaje

miesto odberu (ak sa líši od fakturačných údajov).
V prípade, ak miesto odberu ešte nie je skolaudované, poprosíme uviesť číslo parcely.

Postup objednávky rozboru vody s akreditovaným odberom


Rozbor vody si môžete objednať rýchlo a jednoducho cez našu webovú stránku. Pri objednávke treba uviesť nasledujúce:


telefónne číslo (kontakt pre vzorkára)

e-mailovú adresu

zdroj vody (verejný vodovod alebo studňa)

fakturačné údaje

miesto odberu (ak sa líši od fakturačných údajov).
V prípade, ak miesto odberu ešte nie je skolaudované, poprosíme uviesť číslo parcely.


Postup objednávky rozbpru vody s akreditovaným odberom

Po zadaní objednávky Vás budeme kontaktovať ohľadne termínu odberu vzoriek vody e-mailom. V prípade, že potrebujeme od Vás ďalšie informácie, budeme Vás kontaktovať aj telefonicky.

Akreditované odbery sa vykonávajú týždenne na celom území SR, vždy sa snažíme dať Vám čo najskorší termín na odber vzoriek vody. Po vyžiadaní a po potvrdení termínu z logistiky laboratória, dostanete od nás potvrdenú objednávku už aj s dátumom odberu.

Maximálne deň pred naplánovaným odberom Vás bude kontaktovať telefonicky aj vzorkár z laboratória, aby ste sa dohodli na presnom čase odobratia vzoriek vody.

V prípade, ak máte namontovanú úpravňu vody – či už centrálne na vstupe vody do domu alebo v mieste použitia –, prosíme Vás uviesť do poznámky o akú úpravňu ide. Je to dôležité, aby sme vedeli informovať vzorkára, odkiaľ má odobrať vzorky vody. Alebo napíšte do poznámky Vy sami, odkiaľ si prajete dať odobrať vzorky vody.


Postup akreditovaného odberu vody

Odber sa vykoná na spoločne dohodnutom mieste a čase zo studne či vrtu, z kohútika alebo inej výstupnej armatúry. Voda sa nechá chvíľu odtiecť,  aby sa ustálila teplota vody. Vzorky vody sa odoberú do špeciálnych sterilných vzorkovníc, ktoré môžu obsahovať aj konzervačné látky, v závislosti od typu analýzy.

Certifikovaný vzorkár zaistí spoľahlivosť a objektivitu výsledkov. Akreditovaný odber je nevyhnutný napríklad v prípade kolaudačného rozboru, do tohto typu totiž patria aj ukazovatele, ktoré treba skúmať rovno na mieste odberu. Časť vody vzorkár otestuje rovno u Vás, a zvyšok doručí pomocou chladiacej tašky a vlastného vozidla do akreditovaného laboratória. Tu sa vzorky vyhodnocujú, a za 7 až 10 pracovných dní sa vystaví certifikovaný protokol o presných výsledkoch, ktorý obdržíte e-mailom. Spolu s výsledkami Vám príde aj faktúra so splatnosťou 8 dní. Suma za rozbor vody sa počas procesu nemení, ostáva rovnaká ako pri zadaní objednávky.


Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 907 187 800 alebo e-mailom na rozborvody@danum.sk, radi Vám pomôžeme.