Komplexný rozbor vody zo studne

https://www.danum.sk/web/image/product.template/6744/image_1920?unique=9fb8e5b

Web kód: Komplex

Katalógový kód: RV-6K

240,00 € 240.0 EUR 240,00 € s DPH

5 020,75 € s DPH

Cena na vyžiadanie

  Táto kombinácia neexistuje.

  Komplexný rozbor vody zo studne

  Komplexný rozbor vody zo studne alebo vrtu je naším najobľúbenejším balíkom, najmä v prípade nových vodných zdrojov. Obsahuje všetky parametre z kolaudačného rozboru vody, a na základe našich skúseností sme ho doplnili o ďalšie ukazovatele. Našim cieľom bolo, aby Vám tento typ rozboru vody poskytol kompletný obraz o stave Vašej vody v studni alebo vrte.

  Tento typ rozboru vody je doplnený o súbor ťažkých kovov, ktorých prítomnosť môže mať negatívne dôsledky na ľudské zdravie. Zahŕňa aj mikrobiologické ukazovatele ako napr. enterokoky a fyzikálne ukazovatele ako hodnota pH, navyše dozviete sa aj hodnotu tvrdosti vody zo studne. Pomocou tohto rozboru teda zistíte, čo všetko voda zo studne obsahuje, či je bezpečná na pitie, zavlažovanie alebo úžitkové účely. Pri počiatočnom testovaní kvality vody tento balík jednoznačne vyhráva na základe pomeru ceny a úžitkovej hodnoty.

  Pri tomto type rozboru vody môžete vykonať odber vzorky zo svojej vody svojpomocne, bez prítomnosti vzorkára. V prípade vlastného odberu vzoriek Vám poskytujeme špeciálne fixované vzorkovnice, aby sa zachovala stabilita citlivých parametrov počas prepravy a zabezpečil sa vysoký štandard kvality analytických výstupov. Samotná analýza odobratých vzoriek potom prebieha v akreditovanom laboratóriu.

  Rozsah rozboru vody zo studne

  Komplexný rozbor vody zahŕňa všetky parametre, ktoré sú súčasťou aj kolaudačného rozboru vody, navyše prináša ešte dvojnásobok ukazovateľov. Ponúka celkový pohľad na kvalitu vody zo studne alebo vrtu. Kompletný zoznam parametrov nájdete nižšie.

  Mikrobiologické parametre:
  Clostridium perfringens
  kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C
  kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C
  Escherichia coli
  koliformné baktérie
  enterokoky

  Biologické parametre:
  abiosestón
  živé organizmy
  mŕtve organizmy
  Fe a Mn baktérie
  vláknité baktérie okrem Fe a Mn
  mikromycéty

  Fyzikálne parametre:
  farba
  elektrická vodivosť pri 25 °C
  hodnota pH
  zákal

  Súhrnné parametre:
  celková tvrdosť
  tvrdosť horečnatá
  tvrdosť vápenatá
  tvrdosť

  Anorganické parametre:
  chloridy
  CHSK-Mn
  amoniak a amónne ióny
  amoniakálny dusík
  dusitanový dusík
  dusitany
  dusičnanový dusík
  dusičnany
  sírany

  Celkové kovy / hlavné kationty:
  striebro
  hliník
  arzén
  bór
  bárium
  berýlium
  bizmut
  vápnik
  kadmium
  kobalt
  chróm
  meď
  železo
  draslík
  lítium
  horčík
  mangán
  molybdén
  sodík
  nikel
  olovo
  antimón
  selén
  cín
  stroncium
  telúr
  titán
  tálium
  vanád
  zinok

  Senzorické parametre:
  pach
  chuť (stanovuje sa v tom prípade, keď všetky mikrobiologické parametre sú vyhovujúce)

  Cena rozboru vody zo studne

  Cena uvedená vyššie je výsledná a zahŕna nasledovné služby:

  • vzorkovnice pre odber vody zo studne svojpomocne
  • rozbor vody v akreditovanom laboratóriu
  • akreditované výsledky rozboru vody
  • vysvetlivky k jednotlivým parametrom v protokole
  • v prípade potreby konzultácia a návrh riešenia na úpravu vody.

  Za rozbor vody platíte až po obdržaní výsledkov. Suma objednávky sa nemení, ostáva rovnaká, ako pri zadaní objednávky.

  Ako sa vyznať vo výsledkoch

  Výsledky rozboru vody obdržíte emailom spolu s vysvetlivkami jednotlivých ukazovateľov. Pomocou vysvetlenia výsledkov rozboru vody dostanete informácie o tom, v akom stave je Vaša voda a na čo všetko ju môžete bezpečne používať.
  Ak budete mať ďalšie otázky a chcete prekonzultovať svoje výsledky, poprípade návrh riešenia pre úpravu vody, môžete sa na nás obrátiť. Stačí, ak vyplníte online formulár a my sa Vám v čo najkratšom čase ozveme a pomôžeme Vám.  Postup objednávky pri odbere vody svojpomocne

  1. Objednáte si rozbor vody

  Pridajte rozbor vody do košíka. Pri výbere dopravy máte 2 možnosti: vzorkovnice na odber svojpomocne Vám privezie kuriér, alebo si ich prevezmete vo Vami zvolenej lekárni. Doplňte svoje údaje a dokončite objednávku.

  2. Odoberiete vzorku z vody

  Spolu so vzorkovnicami dostanete aj návod na odber vody, ale môžete si postup odberu prečítať aj tu. Naplňte fľaše vodou, a vzorky vráťte ako aj prišli: kuriérom alebo cez tú istú lekáreň.

  3. Obdržíte výsledky

  Akreditované výsledky rozboru obdržíte e-mailom do 7-10 prac. dní, spolu s vysvetlivkami jednotlivých parametrov. Ak budete mať záujem o úpravu vody, obráťte sa na nás cez online formulár.

  4. Zaplatíte prevodom

  Za rozbor vody zaplatíte až po obdržaní výsledkov. Faktúra Vám príde e-mailom spolu s výsledkami rozboru vody. Výsledná suma faktúry sa nemení, ostáva rovnaká, ako pri objednávaní.