NAŠE NOVINKY

  Demineralizátor vody    HydroTreat DEMI 18

Mobilná demineralizačná jednotkaMechanický filter Profi ELITE

Náročný mechanický filter s manometrom

Detektor úniku vody  HyWD-34

Uzatvárací ventil s bezdrótovým senzorom

Filtračné zariadenie BIRM na železo a mangán

    Zariadenie účinne filtruje železo a mangán. Pri dimenzovaní treba zohľadniť hodnotu pH, obsah rozpusteného kyslíka a voľného chlóru. Taktiež treba odstrániť sírovodík z vodu pre efektívnu filtráciu. Pre dimenzovanie zariadenia sme uviedli vzoreček pri našich ponúkaných zariadeniach. 

Kód Birm   Prip. Prietok (m3/h) Filtračná
plocha 
Preplach
(m3/h) 
Váha
Rozmery
(cm)
1035BT/56 23,8 lit. 1” 0,4 - 0,8 0,05 m2 1,5  29,5 kg 104 x 26 x 26
1054BT/HYF1 43 lit. 1” 0,5 - 1,0 0,05 m2 1,5  49,5 kg 154 x 26 x 26
1354BT/HYF1 71 lit. 1” 0,8 - 1,6 0,08 m2 2,4  68,8 kg 156 x 34 x 34
 1465BT/HYF1 85 lit. 1” 1,0 - 2,0 0,1 m23,0  83,6 kg  183 x 37 x 37 
1665BT/HYF1 114 lit. 1” 1,3 - 2,6 0,13 m23,9 114,3 kg  187 x 42 x 42
1865BT/HYF2 141,5 lit. 2” 1,8 - 3,6 0,18 m2  5,4  147,5 kg  194 x 47 x 47
2162BT/HYF2198 lit. 2” 2,2 - 4,4 0,22 m2 6,6 206 kg  198 x 56 x 56
2472BT/HYF2 255 lit. 2” 2,8 - 5,6 0,28 m2  8,4  266 kg  215 x 62 x 62