Filtračné zariadenie s hmotou GreenSand+

Hmota GreenSand+ je filtračný materiál, ktorý sa používa na filtráciu železa a mangánu vo vode. Pre správne fungovanie je dôležité dodržanie istých parametrov pri dimenzovaní správnej veľkosti a okolností, ako výška lôžka, správne pH a vhodná oxidačná látka.  Hmota GreenSand+ je upravený prírodný zeolit s katalitickou vrstvou oxidu manganičitého. 

Kód GreenSand+(liter) Prip. Prietok 
(m3/h)
Plocha 
(m2)
Preplach (m3/h) Váha 
(kg)
Rozmery 
(mm)
1054GT/HYF1 43 1” 0,5 - 1,0 0,05 1,5 m3/h 88 1600 x 300 x 270
1354GT/HYF1 71 1” 0,8 - 1,6 0,08 2,4 m3/h 140 1610 x 350 x 350
 1465GT/HYF1 85 1” 1,0 - 2,0 0,1 3,0 m3/h 170 1890 x 370 x 370 
1665GT/HYF1 114 1” 1,3 - 2,6 0,13 3,9 m3/h 210 1920 x 420 x 420
1865GT/75 170 2” 1,8 - 3,6 0,18 5,4 m3/h 280 1940 x 500 x 500
2162GT/75 198 2” 2,2 - 4,4 0,22 6,6 m3/h 380 1980 x 560 x 560
2472GT/75 256 2” 2,8 - 5,6 0,28 8,4 m3/h 500 2170 x 620 x 620