DROPSON EMI

     Technológia EMI je najnovším výsledkom vedeckého výskumu z oblasti úpravy vody s elektromagnetickými inpulzmi. EMI je patentovaná technológia vyvinutá výrobcom Dropson, ktorá zlúči všetky dôležité kombinované parametre k zabréneniu tvorby vodného kameňa v inovatívnej koncepcii. Technológia vytvorý z vápnika a horčíka mikrokryštály, ktoré sa nemôžu usadiť na žiadnom povrchu v takejto podobe. Pretekajú armatúrami bez toho, aby sa usadzovali a vypúšťajú sa cez vodovodné kohútiky a kanály. Pri každej vykryštalizácii uhličitanu vápenatého sa vytvorí molekula oxidu uhličitého. Táto slabá kyselina postupne uvoľní usadeniny vodného kameňa z povrchu potrubia.


     [DE-2500] Dropson EMI 2500
     796,00 € 796,00 € 796.0 s DPH EUR
     [DE-4000] Dropson EMI 4000
     1 196,00 € 1 196,00 € 1196.0 s DPH EUR
     [DE-7500] Dropson EMI 7500
     4 790,00 € 4 790,00 € 4790.0 s DPH EUR
     [DE-8000] Dropson EMI 8000
     5 990,00 € 5 990,00 € 5990.0 s DPH EUR
     [DE-9000] Dropson EMI 9000
     8 790,00 € 8 790,00 € 8790.0 s DPH EUR