NAŠE NOVINKY

  Demineralizátor vody    HydroTreat DEMI 18

Mobilná demineralizačná jednotkaMechanický filter Profi ELITE

Náročný mechanický filter s manometrom

 Sprchová hlavica
s filtračnou vložkou

Odstraňuje z vody chlór aj ťažké kovy

Elektormagnet na vodný kameň Dropson EMI

Odoo • Text a obrázok

Elektormagnet na vodný kameň Dropson EMI

    Technológia EMI je najnovším výsledkom vedeckého výskumu z oblasti úpravy vody s elektromagnetickými impulzmi. EMI je patentovaná technológia vyvinutá výrobcom Dropson, ktorá zlúči všetky dôležité kombinované parametre k zabráneniu tvorby vodného kameňa v inovatívnej koncepcii. Dropson EMI vytvorí z vápnika a horčíka mikrokryštály, ktoré sa nemôžu usadiť na žiadnom povrchu v takejto podobe. Pretekajú armatúrami bez toho, aby sa usadzovali a vypúšťajú sa cez vodovodné kohútiky a kanály. Pri každej vykryštalizácii uhličitanu vápenatého sa vytvorí molekula oxidu uhličitého. Táto slabá kyselina postupne uvoľní usadeniny vodného kameňa z povrchu potrubia.

   KódMax. prietok Max. tvrdosť (°dH)Výška (mm)Šírka (mm)Hĺbka (mm)Váha PripojenieTyp. prip.
   DE-25002,5m³/h56295170584,7 kg3/4"Vonkaj. závit
   DE-40004,5 m³/h56390190707 kg1"Vonkaj. závit
   DE-75006,5 m³/h564901908510 kg5/4"Vnút. závit
   DE-8000m³/h5638524014515 kg5/4"Vnút. závit
   DE-900012 m³/h5650525014520 kg6/4"Vnút. závit

   Ak nemáte informácie  o tvrdosti Vašej vody , tak si to môžete zmerať jednoduchým spôsobom s kvapalným testerom. Viete od nás objednať  kvapky  (1 fľaškový  2 fľaškový),  čím sa dá  ľahko zistiť tvrdosť vody.