Trinity Scale Protection

Galvanická úprava vody


Trinity Scale Protection - galvanická úprava vody eliminuje tvorbu vodného kameňa a odstráni staré usadeniny v potrubiach a v prietokových zariadeniach.

Táto galvanická úprava vody funguje na princípe reaktoru zinkových katiónov, neodoberá minerálne látky z vody, ale transformuje kalcit CaCo3 na aragonit CaCo3. Tieto minerály majú rovnaké chemické zloženie, ale odlišnú minerálnu štruktúru. Zmenia tvar kalcita z ihličkovej formy na guľovitý aragonit, ktorý má 15 násobný objem oproti kalcitu a tým stráca schopnosť usadzovať sa na stenách potrubí a sú v rámci distribúcie vody vyplavované z potrubia. 

Kód
Pripoj.PrietokŽivotnosť
Tlak vody
Teplota vodyHmotnosť Rozmery 
Trinity-34
3/4"1,2  m3/h1500 m3
max. 10 barmax.  45 °C 0,54 kg
215 × 40 mm
Trinity-1
1"2,5 m3/h
3000 m3
max. 10 bar
max.  45 °C
0,85 kg
270 × 45 mm
Trinity-646/4"7,0 m3/h
11000 m3
max. 16 bar
max.  95 °C
3,70 kg
470 × 76,1 mm
Trinity-2
2"10,0 m3/h
18000 m3
max. 16 bar
max.  95 °C
4,50 kg
480 × 76,1 mm