Zberná nádrž s Grundfos čerpadlom

    Zberná nádrž s Grundfos čerpadlom na permeát z reverznej osmózy. Hľadinu vody sleduje snímač hľadiny, ktorý riadi reverznú osmózu - v prípade nízkej hľadiny vody osmózu zapína, alebo keď sa nádrž naplní, tak vypne. Tlakové čerpadlo Grundfos dáva permeát z nádrže - upravenú vodu reverznou osmózou - do systému tlakom do 4,5 bar.