Jednomodulové zmäkčovače vody HydroSoft®


Jednomodulové komerčné zmäkčovače vody HydroSoft® sú vybavené automatickou riadiacou hlavou, ktorá riadi proces regenerácie na základe objemu pretečenej vody s možnosťou časového posunu regeneračného procesu na požadovanú hodinu v rámci dňa. Týmto je možné docieliť, aby proces regenerácie prebiehal napríklad v nočných hodinách, kedy nedochádza k spotrebe vody. Regenerácia trvá zhruba 1 až 3 hodiny.

Po napojení riadiacej hlavy so soľnou nádobou sa dá ľubovoľne manipulovať v rozsahu dĺžky hadice na nasávanie soľného roztoku - štandardne 1,5 m. Zariadenie je vybavené riadiacou hlavou s bohatou výbavou, ktorá je označená v tabuľke nižšie. Takisto ako v prípade zariadení série COMFORT, aj séria ECONOMY sa montuje štandardne s plavákovým ventilom v soľanke, ktorý bráni pretečeniu vody.